"KIV-AGY?" Kaposvári Innovációs Diákverseny és Oktatói elismerés 

Kedvezményezett neve: Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 15 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00056

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 8.

 

A projekt bemutatása

Napjaink fejlődési tendenciáit figyelembe véve elengedhetetlen, hogy az informatikai és természettudományos képzést a helyi gazdaság szolgálatába állítsuk. Sajnos térségünk gazdasági lemaradásának egyik oka, hogy alulreprezentált mind mérnök és egyéb természettudományos végzettségű szakemberek tekintetében. Ennek szolgálatába kívánunk beállni projektünkkel mely két projektelemet foglal magában a köznevelés megcélzásával, mind oktatói és tanulói oldalról. Szeretnénk reflektorfénybe helyezni a köznevelés azon szereplőit, a diákokat és tanárokat, akik aktív résztvevői lehetnek a térség gazdasági fellendítésének.

A projekt finanszírozási hátterét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosítja a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport által kidolgozott Helyi Közösségfejlesztési Stratégia keretében.

„KIV-AGY?” Kaposvári Innovációs Verseny

A projektelem célja a helyi fiatalok innovatív fejlesztése, kiemelten a természettudományos területen. A tehetséggondozás olyan programon keresztül valósul meg, mely csapatversenyformát öltve arra ösztönzi a fiatalokat, hogy újszerű megközelítéseket alkalmazva oldjanak meg akár régebbi típusú, akár újszerű kérdéseket, problémákat. Fókusz az innováción van. Vagyis fontos megemlíteni, hogy nem egy adott tantárgy szakmai versenye, hanem a tényleges, különböző tudományágak terén megszerzett tudás alkalmazása, a jó ötlet megvalósítása a cél. A verseny közben a csapatokon belül és a csapatok között is fejlődik a közösség, az összetartozás érzése, mely egyben a városhoz való kötődést is erősíti, megágyazva ezzel annak, hogy tehetségüket a jövőben városunkban kamatoztassák.

A versenyek megrendezésével arra is ösztönözzük a fiatalokat, hogy a számukra érdekes tudományterületeken kamatoztassák tudásukat, fejlesszék magukat, melynek köszönthetően nagyobb rálátásuk lesz arra is, hogy ezt a tudást a munkaerő-piac mely szegmensében tudják leginkább alkalmazni. A versenyek innovatív légköre, újszerűsége arra sarkallja a diákokat és tanárokat, hogy ők maguk is keressék az olyan újszerű megoldásokat, amiket helyi szinten kamatoztathatnak. A versenyekkel a célcsoport minden tagja olyan többlet-lehetőségeket kap, melyek anyagiakban nem kifejezhetők. Kapcsolatokat építenek, együttműködéseket valósíthatnak meg, ami további lehetőségeiket is meghatározhatja.

A verseny fontos a városnak is, hiszen amellett, hogy tehetséges diákjai a városnak jó hírét viszik, megmutatja a fiataloknak a perspektívákat, elősegítheti pályaválasztásukat, valamint erősíti helyi kötődésüket.

A projektelem során megvalósítandó tevékenységek:

A projektelem alapja az ifjúsági innovációs és kompetenciafejlesztési csapatverseny megvalósítása, melynek részelemei:

  • Célcsoport bevonása: iskolák felkeresése, szórólapok, plakátok készítése, a diákok és tanárok elérése, internet, közösségi médiumok használata, célcsoport ösztönzése a versenyen való részvételre.
  • Az innovációs versenyek megszervezése és lebonyolítása középiskolás fiatalok számára: versenyfelhívás és versenyszabályzat elkészítése, verseny népszerűsítése, zsűri kiválasztása és beszerzése, versenyek lebonyolítása: nevezések ügyintézése, versenyzőkkel való folyamatos kapcsolattartás, szakmai irányítás, értékelés lebonyolítása.
  • Versenyek népszerűsítése: a versenyek előtt a célcsoport tájékoztatása és motiválása, a versenyek alatt a lakosság tájékoztatása, a versenyeket követően pedig a program további népszerűsítése, a lakosság tájékoztatása az eredményekről, széleskörű disszemináció.
  • Iskolák és vállalkozások közötti együttműködések kialakítása: vállalkozások érdekeltté tétele, motiválása, ösztönzése a középiskolások fejlesztésében és tehetséggondozásában.

A projekt megvalósítási ideje alatt 2 alkalommal kerül megszervezésre a diákverseny.

„KIV-AGY?” Az Év Tanára Díj

A projekt másik területe, a „tanári verseny” meghirdetésével közvetettebb módon ugyanazt a hatást célozzuk meg elérni, mint a diákversennyel. Egyrészt a résztvevő pedagógusok kötődése erősödik, másrészt az általuk tanított fiatalok tömegeit is elérve, az ő kötődésük és tenni akarásuk is erősödik.

A Díj célja, hogy méltó elismeréssel támogassa a kaposvári iskolában MATEMATIKA, FIZIKA, KÉMIA, INFORMATIKA tárgyakat oktató pedagógusokat, akik lelkiismeretes és törekvő munkát végeznek és a kötelezőnél sokkal többet fektetnek bele a tanításba, a tantárgy megszerettetésébe, népszerűsítésébe, a diákjaik motiválásába és az önképzésbe. Kiemelt figyelmet kap a munkaerő-piaci igényekhez minél jobban közelítő újszerű oktatási módszertan, illetve a pedagógus motiváló ereje, ami meghatározza diákok tanuláshoz, fejlődéshez való viszonyát. Célunk továbbá, hogy a helyi természettudományos oktatást újszerű megközelítéssel népszerűsítsük és segítsük. A Díj meghirdetésével kívánjuk felhívni a figyelmet a területen dolgozó pedagógusok munkájának jelentőségére és ezzel is erősítve a helyi kötődést.

Hosszútávon a Díj ösztönzi a tanárokat, tanítókat arra, hogy pedagógiai és tudományos munkájukat új alapokra helyezzék, olyan innovatív, újszerű megközelítéseket és megoldásokat alkalmazzanak, melyek eredményeképpen tanítványaik könnyebben, gyorsabban, tudatosabban sajátíthatják el a számukra szükséges tudást.

A projektelem során megvalósítandó tevékenységek:

Ifjúsági tehetséggondozásban résztvevő tanárok motivációs programjának kidolgozása és megvalósítása, verseny megszervezése:

  • Az „Év tanára” verseny megrendezése természettudományos, kiemelten informatika szakterületen.
  • Célcsoport bevonása, motiválása.
  • Versenyfelhívás és értékelési rendszer, szempontok kidolgozása, pályáztatás és értékelés lebonyolítása.
  • Pedagógusok ösztönzése innovatív eszközök és módszerek használatára.
  • Vállalkozások ösztönzése a tanárok fejlesztésében való részvételre.

A projekt megvalósítási ideje alatt 2 alkalommal kerül meghirdetésre „Az Év Tanára Díj”.

A projekt megvalósításával korábban már megkezdett mozgalmakhoz kívánunk csatlakozni és azokat folytatni. (PRECOGNOX Kft. által 2015-ben megkezdett „Az Év Informatika Tanára Díj” és a TÁMOP-4.2.1C-14/1/KONV-2015-0008, Tudáspark projekt keretében megvalósított KIV-AGY Innovációs Verseny) Hosszútávon szándékunk van hagyományt teremteni és ezzel egy egyedülálló kizárólag a kaposvári intézményekben tanuló diákokat és pedagógusokat támogató természettudományos innovációs diákverseny és oktatói elismerés rendszert létrehozni.

 A verseny finanszírozási hátterét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosítja a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport által kidolgozott Helyi Közösségfejlesztési Stratégia keretében. Ezzel lehetőségünk nyílik a díj átadását két egymás után követő évben is megszervezni, megalapozva ezzel egy olyan kapcsolati és későbbi támogatói rendszer kialakítását, mely pályázati finanszírozás elmaradása esetén is biztosítani tudja a szükséges pénzügyi forrást.

További információ kérhető:

Varga Irén
Projektmenedzser és szakmai vezető
kivagy@kvf.hu
+36 30 152 7323