„Együttműködés az egészségért és a tehetségekért”

Főkedvezményezett neve: Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag: Vadvirág Alapítvány a sérült gyermekek integrációjának támogatására

Konzorciumi tag: Kaposvárimami Közhasznú Egyesület

Támogatás összege: 20 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01587

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. szeptember 30.

A projekt bemutatása

A projekt célja a Kaposváron élő lakosok, szakemberek és az itt működő szervezetek tapasztalatszerzésének elősegítése az egészségtudatos életmód támogatása és a tehetségfejlesztés területén. A tapasztalatok és jó gyakorlatok egymásnak történő bemutatása, átadása és adaptálása.  

Közvetett célunk a város társadalmi és gazdasági helyzetének folyamatos javítása. A tehetségfejlesztés és az egészségtudatos életmódra nevelés is azt a célt szolgálja, hogy gyermekeinkből boldog, kiegyensúlyozott, önálló felnőttek legyenek. Mindez hozzájárul a gazdasági teljesítmény növekedéséhez, hiszen jól képzett, egészséges munkaerővel lehet csak tartós sikereket elérni. Így az e területeken végzett munka, helyben kamatozik és hozza meg gyümölcsét, teszi városunkat eredményesebbé, élhetőbbé, vonzóbbá.

Célunkat három, többnapos találkozó szervezésén keresztül kívánjuk elérni. E találkozók az együttműködések első lépését jelentik, alapját adják majd a hosszú távú közös munkának. A fejlődés, folyamatos megújulás a magas színvonalú, trendeket követő szakmai munka alapja. Ennek érdekében a hasonló szervezetekkel, hasonló területeken tevékenykedő szakemberekkel való rendszeres kapcsolattartás, tudásmegosztás szükségeltetik, melynek e projekt tevékenységei ágyaznak meg. A sikerességhez azonban természetesen elengedhetetlen a lakosok együttműködése és bevonása, hiszen a tehetségfejlesztéssel és egészségtudatos életmóddal foglalkozó szakemberek és szervezetek a szolgáltatásaikat a lakosság számára nyújtják, ezért eredményeik önmagukban, a lakosok, a célcsoport részvétele nélkül nem lehetnek sikeresek.

A projekt célcsoportjai

A projekt közvetlen célcsoportját azok a kaposvári szakemberek és szervezetek képezik, akik a tehetségfejlesztés és az egészségfejlesztés, egészségtudatosság területén tevékenykednek. Részükre kívánunk tájékozódási, tanulási lehetőséget biztosítani, más, hazai és nemzetközi szakemberek, szervezetek tapasztalatait bemutatni, tudását átadni.

Közvetlen és közvetett célcsoportként jelenik meg a projektben Kaposvár teljes lakossága is, hiszen a szakmai programokat kísérő programokra őket várjuk. Közvetett célcsoportként azért jelennek meg, mert a szakemberek és szervezetek tevékenységei rájuk terjednek ki, a szakmai fejlődés gyümölcsét a lakosok fogják élvezni, ők kapnak magasabb színvonalú, szakmailag még jobb minőségű szolgáltatást a későbbiekben, mind egészségfejlesztés, mind tehetségfejlesztés területén.

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek

A projekt keretein belül három konferenciára kerül sor.

  1. „A tehetség csak kiindulópont.” (Irving Berlin)  

Az első konferencia házigazdája a Vadvirág Alapítvány lesz, témája a tehetségfejlesztés. A rendezvényt három napra tervezzük, mely során lesznek ismeretterjesztő előadások, workshopok, bemutató-jó gyakorlat megosztó rendezvények, valamint kísérőprogramok, mind a konferencia szakmai résztvevői, mind a lakosság számára.

  1. „Az eredményes munkának első feltétele a testi egészség.” (Archibald Joseph Cronin)

A második konferencia szintén három napos lesz, fókuszban az egészségtudatos életmódra neveléssel. Házigazdája a Kaposvárimami Közhasznú Egyesület. Itt is lesznek ismeretterjesztő előadások, workshopok, jó gyakorlatok megosztása, valamint kísérőprogramok főként a lakosság számára.

  1. „Az egészség nem más, mint ajtókat, ablakokat nyitni a világra.” (Jorge Bucay)

A harmadik konferencia házigazdája a Kaposvári Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. lesz. A rendezvényt négy naposra tervezzük, és mind a tehetségfejlesztés és az egészségtudatos életmód témáját érinteni fogja. Az előadások, workshopok és jó gyakorlatok bemutatása során kiemelt hangsúlyt helyezünk a két téma összekapcsolására is. A rendezvényt kísérő lakossági programokat még szélesebb körre szeretnénk kiterjeszteni, hogy létszám korlátozás nélkül hozzájuthassanak a lakosok.

A szakmai rendezvények rendszerébe beépített lakossági programokkal szeretnénk elérni azt, hogy ne elszigetelt konferenciákként történjenek meg a tapasztalatcserék, hanem a város életébe szorosan betagozódjanak. A lakosság nagyobb mértékű bevonásával még inkább szeretnénk kinyitni a témákat, hogy mindenki magáénak érezhesse és ezáltal aktívabban részt vegyen a célok megvalósításában, hiszen a konferenciák éppen arról szólnak, hogyan lehet leginkább a lakosság szolgálatába állítani a szaktudást.

A rendezvények között is tartunk anya-lánya, illetve apa-fia tornákat a lakosságnak.

A projekt várható hatásai

A konferenciák során más városokban működő civil szervezetekkel való együttműködés, tudásmegosztás valósul meg. A jó gyakorlatok bemutatása és a közös munka révén széleskörűbbé válnak a helyi szervezetek szolgáltatásai. A lakosságnak nyújtott szolgáltatások színvonala magasabbá válik, így a lakosság mindkét területen nyer a civilek együttműködésével. Az új, innovatív elemek megjelenése, új kutatási eredmények, lehetőségek megismerése a civil szervezetek számára biztosítja, hogy munkáját magasabb színvonalon lássa el, fejlődése a trendek és új utak mentén felgyorsuljon. Összegezve, rövid és hosszú távon is kiemelt hatást várunk az új és megújított, valamint továbbfejlesztett együttműködésektől, mind a civil szervezetek, mind a lakosság számára.

További információ kérhető:

Varga Irén
Szakmai vezető
tem@kvf.hu
+36 30 152 7323